نصب و راه اندازی شبکه

برای ایجاد یک شبکه کامپیوتری نیاز به شناسایی نیازها و همچنین بررسی زیر ساخت های موجود می باشد. در ابتدا باید بررسی های لازم جهت کنترل ترافیک شبکه انجام شود.پس از بررسی های اولیه در صورت نیاز به سیم کشی – تیم Passive وارد کار می شود و با توجه به نیاز شما نوع تجهیزات از جمله کابل - سوئیچ – داکت – اتصالات و .... انتخاب و اجرا می گردد.
سپس تیم Active وارد کار می شود که تقسیم بندی آن به شرح زیر است
فعالیت های Passive

  • بررسی زیر ساخت های موجود
  • بررسی نیاز مشتری و ترافیک آینده
  • خرید تجهیزات با توجه به نیاز مشتری
  • ایجاد بسترهای مورد نیاز از جمله داکت کشی –لوله گذاری و سیم کشی و...
  • ایجاد تهویه مناسب جهت تجهیزات (سرور – رک – سویچ ها و ...)
برخی از خدمات Active
  • نصب و راه اندازی Windows Server
  • نصب و راه اندازی Activedirection
  • نصب و راه اندازی DHCP
  • DNS Server
  • ایجاد سطوح دسترسی برای کاربران